Przemoc w rodzinie to działania będące naruszeniem prawa, związane ze znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad członkami rodziny. Takie działania podlegają karze i powinny być zgłaszane przez osoby pokrzywdzone. Doznawanie krzywd w rodzinie jest często ukrywane, a ofiary przemocy przez wiele lat w milczeniu znoszą bicie, poniżanie, groźby i wyzwiska. Uznają, że jest to problem wstydliwy i nie należy go wyciągać na światło dzienne, ponadto często boją się sprawcy. Ofiary przemocy domowej mogą szukać pomocy w kancelarii prawnej w Piasecznie. Adwokat udzieli porady prawnej i pokieruje działaniami zmierzającymi do zaprzestania dalszej przemocy w rodzinie.

Pomoc adwokata w sprawach związanych z przemocą w rodzinie

Stosowanie przemocy w rodzinie zagraża życiu i zdrowiu jej członków. Przemoc fizyczna poza biciem, szarpaniem, obejmuje także przemoc seksualną wobec współmałżonka, który nie godzi się na współżycie, a czasem ofiarami tego typu przemocy są dzieci. Przemoc psychiczna, czyli wysuwanie gróźb, pozbawienie rodziny środków utrzymania i uniemożliwienie zarobkowania jej członkom powoduje poczucie zagrożenia.

Kancelaria prawna w Piasecznie zajmuje się sprawami związanymi z przemocą w rodzinie. Poszukując skutecznego adwokata, który poprowadzi sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie małżonka z powodu przemocy w rodzinie, warto zdecydować się na Piaseczno. Profesjonalizm prawnika będzie niezbędny również podczas ubiegania się o zakaz zbliżania do ofiar przemocy domowej.

Jest wiele elementów, które trzeba rozważyć w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie. Adwokat bazując na przepisach prawa i swoim doświadczeniu poprowadzi każdą sprawę z dołożeniem należytej staranności.

Ofiary przemocy rodzinnej zgłaszające się do kancelarii prawnej w Piasecznie mogą liczyć na pomoc prawną, przejawiającą się przykładowo w:

  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzicowi dopuszczającemu się przemocy,
  • pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica stosującego przemoc,
  • rozwodzie z winy małżonka stosującego przemoc fizyczną/psychiczną.

Jeżeli strona pokrzywdzona zdecyduje się, aby jej sprawę poprowadził adwokat z kancelarii prawnej w Piasecznie, otrzyma kompleksową pomoc prawną.

Ofiary przemocy domowej rzadko mają świadomość swoich praw i możliwości uwolnienia się od sprawcy. Prawnik posiada odpowiednią wiedzę i na podstawie zgromadzonych dowodów oraz rozmów z Klientem jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu.

Adwokat nakreśli osobie poszkodowanej, czym jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że oznacza to przemoc fizyczną i psychiczną skierowaną do dziecka w takiej formie jak:

  • stosowanie kar cielesnych,
  • wymuszanie na dziecku wykonywania prac domowych nieadekwatnych do jego możliwości,
  • uczenie dziecka aspołecznych i/lub niemoralnych zachowań.

Rodzic stosujący przemoc w rodzinie może otrzymać zakaz jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem. Adwokat w imieniu swojego Klienta może dochodzić nie tylko zakazu bezpośredniego, ale również telefonicznego i internetowego. Dzięki temu dziecko nie będzie narażone na odczuwanie zagrożenia i lęków.

Zbieranie dowodów potwierdzających stosowanie przemocy w rodzinie

Kancelaria prawna w Piasecznie pomoże ofiarom przemocy w rodzinie ustalić, jakie dowody będą potrzebne do udowodnienia przemocy domowej. Osoby zastraszane i bite nie myślą o zrobieniu obdukcji lekarskiej, a jest to ważny dowód podczas rozprawy sądowej. Prawnik udzieli wskazówek, jakie informacje będą potrzebne do uzyskania korzystnego dla niej orzeczenia. Jeżeli Klient nie posiada zaświadczenia lekarskiego, może przykładowo wskazać osoby, które widziały obrażenia będące wynikiem pobicia, a prawnik powoła te osoby na świadków.  Dowodem mogą być również zdjęcia obrażeń Adwokat wykonujący praktykę prawniczą w Piasecznie może doradzić także rozpoczęcie terapii dla ofiar przemocy, co pozwoli szybciej osiągnąć spokój wewnętrzny.

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania