Podejmując decyzję o rozwodzie małżonkowie muszą zdawać sobie sprawę z konieczności podziału majątku wspólnego, o ile wcześniej strony nie postanowiły inaczej. Podział dóbr wspólnych w większości przypadków jest kwestią problematyczną i prowadzącą do konfliktów – aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i eskalowania nieporozumień warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Rzadko się zdarza, że małżonkowie osiągają kompromis w kwestii podziału wspólnych nieruchomości, samochodów, nieruchomości i innych składników majątku, dlatego po zakończeniu spawy rozwodowej występują do Sądu o dokonanie takiego podziału. Samodzielne prowadzenie sprawy sądowej, sporządzanie pism procesowych i popieranie swojego stanowiska jest trudne, a wiedza, jaką posiada adwokat może okazać się niezbędna do uzyskania korzystnego orzeczenia Sądu.

 

Sposoby podziału majątku wspólnego (przez Sąd)

Sąd może dokonać podziału nieruchomości poprzez:

  • podział fizyczny – Sąd dokonuje podziału na dwie odrębne nieruchomości, orzekając na przykład o wydzieleniu samodzielnych lokali, które będą tworzyć odrębne nieruchomości,
  • przyznanie nieruchomości jednej ze stron – Sąd może nakazać spłatę finansową na rzecz drugiego małżonka,
  • sprzedaż nieruchomości – Sąd może zdecydować o sprzedaży. Dzieje się tak w przypadku braku możliwości fizycznego jej podziału lub gdy strony nie posiadają możliwości spłaty drugiej strony. Często taka sprzedaż może być niekorzystna dla stron, gdyż zdarza się, że takie nieruchomości sprzedawane są w zaniżonej cenie.

 

Rola prawnika podczas podziału majątku wspólnego małżonków

Podział majątku jest przyczyną dodatkowych nieporozumień między rozwiedzionymi małżonkami. Aby nie narażać się na stresujące sytuacje, należy udać się do kancelarii prawnej, gdzie można uzyskać poradę odnośnie przebiegu podziału majątku wspólnego. Każda ze stron może ustanowić pełnomocnika w sprawie który będzie się starał doprowadzić po ugodowego rozstrzygnięcia podziału majątku, co znacznie przyspiesza przebieg postępowania sądowego. Prawnicy posiadają doświadczenie w tego typu sprawach i wiedzą, że mogą one ciągnąc się latami, dlatego uczestnictwo prawnika jest wskazane.

 

Piaseczno – adwokat przy podziale majątku

W związku z tym, że ugodowy charakter podziału majątku nie zawsze jest możliwy, adwokat przygotuje wniosek i wykona wszystkie czynności przeprowadzane w trakcie postępowania sądowego.

Negatywne relacje między małżonkami i wzajemne roszczenia nie wpływają na szybkie rozwiązanie problemu. Profesjonalne wsparcie i racjonalne podejmowanie decyzji jest bardzo przydatne w sytuacji braku porozumienia między stronami procesu.

Adwokat potrafi bezstronnie i obiektywnie ocenić dany przypadek i przedstawić Klientowi najwłaściwszą drogę do uzyskania zadowalającego orzeczenia Sądu.

Kancelaria adwokacka z Piaseczna zapewnia profesjonalne doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, które mogą pojawić się w trakcie przeprowadzania podziału majątku.

 

Klient korzystający z pomocy prawnej przy podziale majątku może liczyć na:

  • profesjonalną pomoc prawną podczas trwania całej sprawy sądowej,
  • przygotowanie i złożenie w Sądzie koniecznych pism procesowych,
  • sporządzenie umowy o podział majątku w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  • osobiste uczestnictwo adwokata w negocjacjach ze stroną przeciwną,
  • reprezentowanie przed Sądem i udzielanie bieżących informacji o przebiegu sprawy.

Obawa przed zagubieniem się w zawiłościach prawnych przemawia za skorzystaniem z pomocy prawnika, który na podstawie swojego doświadczenia potrafi bezstresowo przeprowadzić Klienta przez cały proces sądowy. Sprawne i korzystne uzyskanie sądowego podziału majątku jest priorytetem nie tylko dla Klienta, ale także dla prawnika. Jeżeli staje się on pełnomocnikiem, Klient nie będzie musiał uczestniczy osobiście we wszystkich rozprawach i czuwać nad biegiem sprawy. Co najważniejsze prawnik zadba o to, aby Klient nie stracił swojego majątku, lecz zachował większość jego składników.

W sprawach o podział majątku adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.