Poszukując profesjonalnej pomocy w zakresie prawa spadkowego warto skorzystać z pomocy adwokata. Kancelaria Adwokacka w Piasecznie świadczy doradztwo w zakresie związanym z działem spadku. Podział majątku wśród spadkobierców często wiąże się z dużymi emocjami, a niejednokrotnie z rodzinnym konfliktem. W takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc prawna, gdyż adwokat posiadający doświadczenie w sprawach spadkowych jest w stanie w należyty sposób zabezpieczyć interesy majątkowe Klienta.

 

Jak dokonać działu spadku?

Jeżeli między spadkobiercami istnieje porozumienie, mogą oni dokonać w drodze umowy podziału odziedziczonego majątku. Taka forma działu spadku nierozerwalnie wiąże się ze zgodą każdego dziedziczącego i spisaniem umowy o dział spadku.

W przypadku braku zgody, konieczne będzie złożenie wniosku o dział spadku , a sprawę rozstrzygnie Sąd.

 

Przeprowadzenie działu spadku na drodze sądowej

Sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazuje spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia i wskazuje ich udział w masie spadkowej. Takie udziały podane są w ułamkach odnośnie części, jaka została odziedziczona przez danego spadkobiercę w całej masie spadkowej, ale Sąd nie określa fizycznych składników majątku.

Jeżeli spadkobiercy otrzymali w spadku przykładowo dom i środki finansowe, to żaden z nich nie może wypłacić należnej mu gotówki bez zgody pozostałych spadkobierców. Dopiero dział spadku prowadzi do zrealizowania niezbędnych formalnych szczegółów powiązanych z nabyciem spadku.

Aby szybko i sprawnie przeprowadzić dział spadku, warto skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez kancelarię adwokacką w Piasecznie. Trzeba wiedzieć, że w momencie stwierdzenia nabycia spadku spadkobierców łączy wspólność masy spadkowej. Dokonanie działu spadku zostanie przeprowadzone podczas rozprawy, gdy Sąd przyzna każdemu spadkobiercy określone dobra należące do tej wspólności spadkowej, która w ten sposób zostanie zniesiona.

W związku z tym, że spadkobiercy nie mają obowiązku dokonania działu spadku, może być on przeprowadzony w dowolnym momencie. Istotnym jest, że brak przeprowadzenia działu spadku będzie wiązał się w przyszłości z wieloma utrudnieniami, przykładowo przy sprzedaży domu, który stanowi część spadku, ale wchodzi do majątku spadkowego wszystkich spadkobierców, którzy muszą wyrazić zgodę na taką transakcję.

Dokonanie działu spadku pociąga za sobą odpowiedzialność za długi spadkowe. Każdy spadkobierca oddzielnie odpowiada własnym majątkiem za długi spadkowe, odpowiednio do wielkości uzyskanego działu.

W sprawach o dział spadku adwokat z kancelarii prawnej w Piasecznie gwarantuje pomoc i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.