Cennik usług prawnych Kancelarii

Honorarium jest zawsze ustalane indywidualnie. Jego wysokość jest zależna od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Jeśli zdecydują się Państwo na powierzenie mi prowadzenia sprawy, koszt porady prawnej zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

W przypadku pozytywnego zakończenia sprawy sądowej, istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów procesu (w tym wynagrodzenia adwokata) od strony przeciwnej.

Ponadto, w uzasadnionych trudną sytuacją finansową przypadkach możliwa jest pomoc Klientowi w uzyskaniu zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.