Cennik usług prawnych

Kancelarii Adwokackiej Justyny Tokarskiej

w Piasecznie

 

Honorarium jest zawsze ustalane indywidualnie. Jego wysokość jest zależna od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

W przypadku pozytywnego zakończenia sprawy sądowej, istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów procesu (w tym wynagrodzenia adwokata) od strony przeciwnej.

Ponadto, w uzasadnionych trudną sytuacją finansową przypadkach możliwa jest pomoc Klientowi w uzyskaniu zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.