Kancelaria Adwokacka

 

Prowadzę indywidualną praktykę adwokacką i zajmuję się w szczególności prawem rodzinnym.

W swojej karierze zawodowej prowadziłam wiele spraw rozwodowych. Zawsze mam czas dla moich Klientów – wiem, że sytuacja w sprawach rodzinnych jest często niezwykle dynamiczna, a potrzeba wsparcia pojawia się w chwili, w której rozgrywają się osobiste dramaty. Charakteryzuje mnie zaangażowanie, a do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, ponieważ każda sprawa jest inna.

Staram się, aby na rozstaniu rodziców możliwie jak najmniej ucierpiało dobro dzieci. Istotnym jest, aby uzyskać profesjonalne wsparcie na jak najwcześniejszym etapie. Odpowiednie przygotowanie sprawy umożliwi uzyskanie w dalszej perspektywie możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia Sądu. Rozwód jest zakończeniem pewnego etapu w życiu – dążę do tego, aby Klient rozpoczął nowy etap z możliwie najlepszą pozycją w zakresie spraw związanych z dziećmi i finansami.

Następstwem rozwodu jest najczęściej konieczność podziału majątku wspólnego małżonków. Zapewniam profesjonalne wsparcie również w tym zakresie, dążąc do możliwie najpełniejszej ochrony majątku mojego Mocodawcy.

Świadczę usługi również z zakresu prawa karnego oraz cywilnego, gdyż często postępowanie rozwodowe łączy się z koniecznością dochodzenia swoich praw również na tych polach.

SPRAWY, KTÓRYCH PROWADZENIA SIĘ PODEJMUJĘ:

Rozwód

Alimenty

Przemoc w rodzinie

Władza rodzicielska

Sprawy dziecka

Kontakty z dziećmi

Rozdzielność majątkowa

Podział majątku

Niealimentacja

Zajmuję się nie tylko prawem rodzinnym, ale również prawem cywilnym, karnym i spadkowym.

PRAWO CYWILNE

 • ochrona majątku
 • sukcesja rodzinna
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • roszczenia wynikające z umów
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie współwłasności

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
 • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
 • umorzenie grzywny lub rozłożenie jej na raty

Formularz kontaktowy