Kancelaria adwokat Justyny Tokarskiej w Piasecznie pomaga swoim Klientom przejść bezstresowo przez rozwód, sprawy alimentacyjne, ustalenie miejsca przebywania dziecka po rozwodzie rodziców i inne sprawy związane z prawem rodzinnym. Pragnąc skorzystać z porad prawnych, pomocy profesjonalisty i specjalisty w sprawach o rozwód warto zwrócić się do adwokata w Piasecznie, który jako prawnik gwarantuje fachowe doradztwo, reprezentowanie Klienta przed Sądem i gwarantuje wsparcie podczas kontaktów ze stroną przeciwną.

 

Pomoc udzielna przez adwokata podczas rozwodu

Podczas prowadzenia sprawy rozwodowej, w której występują kwestie sporne dotyczące podziału majątku, kontaktów z dziećmi, ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, adwokat często pełni rolę negocjatora, który w polubowny sposób stara się doprowadzić do rozstrzygnięcia problemu.

W przypadku spraw o rozwód adwokat w Piasecznie od pierwszego spotkania z Klientem stara się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, a następnie poszukuje rozwiązań problemu. Rozpad małżeństwa negatywnie odbija się nie tylko na dorosłych, ale również na dzieciach, dlatego decyzje podejmowane podczas przeprowadzania sprawy rozwodowej powinny uwzględniać ich dobro.

Większość spraw rozwodowych wiąże się z przeżywaniem silnych, często negatywnych emocji, nad którymi trudno zapanować. Prawnik podchodzący z dystansem do toczącej się sprawy potrafi udzielić wsparcia Klientowi podczas trudnych spotkań z małżonkiem i załagodzić narastający konflikt. Opanowanie emocji, które są zazwyczaj złym doradcą pozwoli Klientowi rozsądnie spojrzeć na problem i racjonalnie postępować w trakcie całej sprawy rozwodowej. Oferując wszechstronną pomoc prawną w zakresie rozwodów, adwokat staje się pełnomocnikiem Klienta i występuje w jego imieniu przed Sądem.

 

W zakresie pomocy prawnej w sprawach o rozwód kancelaria adwokacka w Piasecznie oferuje Klientom:

  • udzielanie porad prawnych związanych z postępowaniem rozwodowym,
  • przygotowywanie pism procesowych, w tym pozwu o rozwód
  • reprezentowanie Klienta przed Sądem.

Długość trwania procesu o rozwiązanie małżeństwa zależna jest od relacji między małżonkami oraz ich nastawienia co do ugodowego zakończenia sprawy rozwodowej. Osiągnięcie kompromisu daje możliwość otrzymania rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej, podczas której Sąd rozwiąże małżeństwo, ustali miejsce pobytu dziecka, wysokość alimentów, harmonogram kontaktów z dzieckiem, a także orzeknie o sposobie korzystania z mieszkania, jeśli strony nadal razem zamieszkują. W przypadku braku porozumienia między małżonkami co do kluczowych kwestii,  a w szczególności ustalenia osoby winnej rozkładu pożycia małżeńskiego, postępowanie może być zakończone dopiero po kilku, a nawet kilkunastu rozprawach.

W sprawach o rozwód adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.