Kancelaria Adwokacka w Piasecznie świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, takie jak:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie projektów pism procesowych – między innymi pozwu o rozwód oraz pozwu o alimenty,
 • sporządzanie projektów rodzicielskich planów wychowawczych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych.
   

Adwokat rodzinny w Piasecznie prowadzi sprawy rodzinne, takie jak w szczególności:

 • rozwód,
 • separacja,
 • ustalenie alimentów na rzecz dzieci i innych osób uprawnionych,
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka,
 • wyjazd dziecka za granicę – wakacyjny lub z zamiarem stałego pobytu,
 • wybór sposobu leczenia dziecka,
 • wybór placówki edukacyjnej, do której uczęszczać będzie dziecko.
   

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka w Piasecznie zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu uporządkowania swoich spraw rodzinnych jest umówienie się na poradę prawną z adwokatem. Podczas konsultacji adwokat na podstawie informacji uzyskanych od Klienta i przedstawionych przez niego dokumentów ustali stan faktyczny sprawy, a następnie oceni go pod względem prawnym. Adwokat rodzinny przedstawi możliwe schematy dalszego postępowania w sprawie i udzieli niezbędnych wskazówek, przykładowo w zakresie zbierania dowodów. W dalszej kolejności Klient może zdecydować się na powierzenie sprawy prawnikowi do prowadzenia – na początku współpracy Klient udziela adwokatowi pełnomocnictwa procesowego do występowania w jego imieniu przed Sądem. Od tej pory Klient ma pewność, że nad jego sprawą czuwa profesjonalny pełnomocnik jakim jest adwokat. Po spotkaniu w Kancelarii Adwokackiej w Piasecznie, Klient zawsze otrzymuje e-maila z podsumowaniem poczynionych ustaleń oraz listą dokumentów, które Klient musi skompletować.

Przed złożeniem pisma rozpoczynającego postępowanie w sprawie rodzinnej, warto skonsultować się z prawnikiem, gdyż niektórych błędów nie da się naprawić na kolejnym etapie postępowania. Z tego względu ważne jest, żeby w pierwszej kolejności udać się na konsultację do adwokata rodzinnego, który przedstawi możliwe schematy postępowania w danej sprawie i opracuje odpowiednią strategię procesową. Prawnik nie dopuści także do popełnienia błędów formalnych, które mogą spowodować znaczne opóźnienie postępowania, a nawet doprowadzić do zwrotu pisma, o ile błędy formalne nie zostaną naprawione w terminie. Postępowanie cywilne jest niezwykle sformalizowanym postępowaniem, a popełnione błędy obciążają stronę niezależnie od tego, czy jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, czy nie. Z tego powodu istotne jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

   

Kancelaria Adwokacka zabezpiecza interesy Klientów

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego udzielane są co do zasady w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Piasecznie, lecz istnieje możliwość umówienia spotkania także w Warszawie. Adwokat zawsze informuje Klienta o możliwej wysokości kosztów postępowania, które mogą pojawić się w trakcie procesu. Profesjonalna pomoc w identyfikacji głównych roszczeń znacznie ułatwia szybkie i zadowalające rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd. Prowadzący sprawy rodzinne adwokat w Piasecznie nastawiony jest na polubowne rozwiązywanie problemów nie tylko ze względu na możliwość znacznego ograniczenia kosztów postępowania, lecz też ze względu na to, że zakończenie sprawy w zdecydowanie szybszy i mniej dolegliwy dla Klienta sposób jest najlepszym rozwiązaniem. Nie zawsze stronom udaje się osiągnąć porozumienie – wtedy konieczne jest rozwiązanie sporu na sali sądowej. Bywają sprawy, które mogą zostać rozstrzygnięte wyłącznie przez Sąd – zazwyczaj dzieje się tak, gdy konflikt jest zbyt nasilony. Adwokat prowadzący sprawy z zakresu prawa rodzinnego musi wykazać się empatią, przy jednoczesnym zachowaniu obiektywizmu. Prawnik z Piaseczna podchodzi ze zrozumieniem do każdej sytuacji i stawia na pierwszym miejscu interesy i dobro Klienta.

Profesjonalne wsparcie prawne udzielane w Kancelarii Adwokackiej w Piasecznie to gwarancja indywidualnego podejścia do każdego problemu z dziedziny prawa rodzinnego. Adwokat podczas konsultacji określi szanse na pomyślne zakończenie sprawy, bazując na orzecznictwie Sądów, poglądach doktryny oraz własnym doświadczeniu. Rozwiązywanie spraw rodzinnych to trudny etap w życiu każdego człowieka, ale razem z adwokatem łatwiej przejść przez sprawy sądowe.

Istotnym jest, że przedstawiając swój problem, Klient ma pewność, że wszelkie przekazane adwokatowi informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Oznacza to, że nigdy i w żadnych okolicznościach nie ujawni on informacji uzyskanych podczas rozmowy z Klientem. Ponadto, Klient może liczyć na wsparcie prowadzącego sprawę rodzinną adwokata z kancelarii w Piasecznie, przejawiające się między innymi w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym, bieżącym doradztwie w dynamicznie zmieniającej się sytuacji rodzinnej, a także zawsze osobistym reprezentowaniu podczas rozprawy sądowej.