Do adwokata w Piasecznie zgłaszają się osoby, które chcą pozbawić członków swojej rodziny jakichkolwiek składników swojego majątku, a także prawa do zachowku. Wydziedziczenie może nastąpić wyłącznie z doniosłych przyczyn.

Każdy może swobodnie zarządzać swoim majątkiem i według swojej woli zapisać go w testamencie swojej najbliższej rodzinie lub osobom obcym. Zdarza się, że spadkodawca chce pozbawić możliwości dziedziczenia członka swojej rodziny i decyduje się na wydziedziczenie. Aby tego dokonać, warto skonsultować się z adwokatem w mieście Piaseczno. W kancelarii adwokackiej można uzyskać informację o sytuacji prawnej w jakiej znajduje się osoba sporządzająca testament.

   

Co oznacza wydziedziczenie?

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie krewnych prawa do zachowku.

   

Kiedy można wydziedziczyć swojego spadkobiercę?

Kodeks cywilny podaje, że wydziedziczenia można dokonać, gdy spadkobierca wbrew woli spadkodawcy żyje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to najczęściej narkomanii, alkoholizmu, popełniania przestępstw, czyli zachowań, które spadkodawca potępił. Wydziedziczenie jest także możliwe, jeśli spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Musi to nastąpić przed wydziedziczeniem, a spadkobierca musi być świadomy swoich czynów. Kolejną przesłanką wydziedziczenia jest uporczywie niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Poza obowiązkiem alimentacyjnym, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak brak opieki nad rodzicami niedołężnymi, powodowanie konfliktów, kłótni, zerwanie kontaktów ze spadkodawcą i tym podobne.

Bardzo istotne jest, żeby nie popełnić błędów (skutkujących nieważnością) podczas sporządzania testamentu, w którym nie zostaną uwzględnieni zstępni. Dlatego przed sporządzeniem takiego dokumentu warto skorzystać z pomocy adwokata w kancelarii prawnej w Piasecznie. Pomoc prawna przyda się także spadkobiercom, którzy po śmierci spadkodawcy odziedziczyli majątek. Trzeba wiedzieć, że ciężar udowodnienia przed Sądem przyczyn wydziedziczenia danej osoby i braku podstaw prawnych do wypłacenia jej zachowku z tego majątku spoczywa na pozwanym.

Spadkobierca zobowiązany do wypłaty zachowku ma obowiązek udowodnić przed Sądem skuteczność wydziedziczenia. Samodzielne prowadzenie sprawy sądowej, zbieranie dowodów i popieranie stanowiska przed Sądem może być trudne i stresujące, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który poprowadzi sprawę o wydziedziczenie dbając o interesy Klienta.

Dlatego też, spadkodawca chcąc skutecznie wydziedziczyć powinien zawrzeć w testamencie ważne przyczyny takiej decyzji. Ponadto dla Sądu istotne będzie podanie konkretnych przykładów zachowania spadkobiercy, które wpłynęły na pozbawienie go prawa do zachowku.

   

Czy wydziedziczenie wpływa na prawa do spadku zstępnych wydziedziczonego?

Dzieci i wnuki wydziedziczonego nie są objęte skutkami prawnymi pozbawienia do udziału w spadku. Osoby te mogą ubiegać się o zachowek.

W sprawach o wydziedziczenie adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.