W kancelarii adwokackiej w Piasecznie można uzyskać kompleksową pomoc dotyczącą wszystkich aspektów związanych z prawem spadkowym. Adwokat jest w stanie zarekomendować najlepsze możliwe rozwiązanie w przedstawionej sytuacji. Porady prawne dotyczące spadku skierowane są do osób, które na przykład rozważają sporządzenie testamentu lub chcą ustalić jak wygląda dziedziczenie ustawowe. Ponadto, adwokat udziela pomocy prawnej w dochodzeniu należności poprzez żądanie zapłaty zachowku, w jaki sposób można podważyć pozostawiony przez spadkodawcę testament, a także w jaki sposób można pozbawić członka rodziny zachowku.

Pomoc prawnika w sprawach spadkowych

Pomoc prawna świadczona w zakresie prawa spadkowego obejmuje między innymi:

  • sporządzenie wniosku do Sądu o stwierdzenia nabycia spadku,
  • sporządzenie wniosku o dział spadku,
  • doradztwo w zakresie ochrony przed długami spadkowymi,
  • pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania,
  • doradztwo w zakresie podważenia testamentu,
  • prowadzenie spraw o zachowek,
  • doradztwo w zakresie skutecznego wydziedziczenia członków rodziny,
  • doradztwo w zakresie spraw spadkowych z udziałem małoletniego.

Świadczona przez kancelarię adwokacką w Piasecznie pomoc prawna dotyczy całego zakresu prawa spadkowego. W przypadku sporu między spadkobiercami, w pierwszej kolejności należy dążyć do polubownego zakończenia sporu, ze względu na to, że w sprawach spadkowych uczestniczą zazwyczaj osoby sobie bliskie. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takim wypadku należy dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W sprawach o spadek prawnik z kancelarii adwokackiej w Piasecznie może kompleksowo zająć się prowadzeniem postępowania sądowego i działać w celu ochrony interesów majątkowych Klienta.