Prawnik z kancelarii adwokackiej w Piasecznie udziela porad prawnych dotyczących sposobów zabezpieczenia dotychczas zgromadzonego majątku przed roszczeniami związanym z otrzymanym spadkiem.

 

Czym są długi spadkowe?

Długami spadkowymi są wszystkie zobowiązania spadkodawcy, które istniały w chwili jego śmierci. Należą do nich zaciągnięte zobowiązania finansowe takie jak pożyczki (w tym tak zwane ,, chwilówki”), kredyty,  nieuregulowane rachunki i tym podobne.

Niespłacone długi w chwili śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców, o ile nie odrzucą oni spadku. Innym rodzajem długów spadkowych są długi wynikające z umów o pracę. Umowy te wygasają w związku ze śmiercią spadkodawcy, lecz należności wynikające z tych umów pozostają aktualne. Z chwilą śmierci spadkodawcy nie ustaje obowiązek uregulowania należności wobec pracowników i kontrahentów, który musi wypełnić spadkobierca.

Ponadto, spadkobierca ponosi koszty pogrzebu spadkodawcy, a także koszt spełnienia zapisów i poleceń zawartych w testamencie oraz koszt przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Nie posiadając pełnej wiedzy, można podjąć niewłaściwą decyzję odnośnie przyjęcia spadku i stracić część majątku posiadanego przed odziedziczeniem spadku. Dlatego w momencie otrzymania wiadomości o dziedziczeniu spadku warto skonsultować się z prawnikiem, który sprawdzi stan faktyczny masy spadkowej i wyjaśni konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia spadku.

 

Kto odpowiada za długi spadkowe?

Spadkobierca korzystający z porady prawnej w kancelarii adwokackiej w Piasecznie zostanie poinformowany, że przyjęcie spadku będzie wiązało się z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe. Jedynie spadkobiercy, którzy odrzucili spadek, są zwolnieni z takiego obowiązku. Prawnik poinformuje spadkobiercę, że odrzucenie spadku powoduje dziedziczenie ustawowe przez jego dzieci i wnuki. W sytuacji, gdy długi spadkowe są większe niż pozostawiony majątek, również oni będą mogli odrzucić spadek. Za długi spadkowe nie odpowiada spadkobierca wydziedziczony i małżonek wyłączony przez Sąd od dziedziczenia.

Odpowiedzialność za długi spadkowe zależy od formy przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku wprost spowoduje odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia do danej kwoty, lecz z całego swojego majątku. Drugą formą jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które spowoduje odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wartości odziedziczonej masy spadkowej.

 

Podstawy prawne odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe jest uzależniona od etapu postępowania spadkowego.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Oznacza to, że między przyjęciem spadku a przeprowadzeniem działu spadku wierzyciele mogą uzyskać egzekucję swoich należności nie tylko z majątku spadkowego, ale również z majątku własnego spadkobierców. Podczas porady prawnej w kancelarii w Piasecznie, dotyczącej odpowiedzialności za długi spadkowe, adwokat poinformuje spadkobiercę, że wszystkie osoby ujęte w testamencie odpowiadają w jednakowym stopniu czyli wierzyciele mogą dochodzić spłacenia zobowiązań od jednego lub od wszystkich spadkobierców. Jeżeli taki spadkobierca ureguluje zaległości, może dochodzić od innych spadkobierców pokrycia ich części.

Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe do wysokości, która odpowiada odziedziczonej części spadku. W takim przypadku wierzyciel może żądać spłaty zadłużenia w określonej części od konkretnego spadkobiercy – nie może dokonać tego według własnego uznania.

Informacją istotną, jaką przekaże adwokat, jest konieczność podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ponieważ jeśli w ciągu 6 miesięcy spadkobierca nie dokona wyboru, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W sprawach dotyczących długów spadkowych adwokat z kancelarii w Piasecznie gwarantuje kompleksową pomoc i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.