Kancelaria prawna w Piasecznie oferuje porady i pomoc prawną przy sprawach dotyczących odszkodowań. Adwokat ocenia zasadność roszczeń i doznaną krzywdę i będzie walczył o sprawiedliwy wyrok. Osoby, które samodzielnie próbowały dochodzić odszkodowań od różnych firm, mają świadomość, że jest to trudne zadanie, ponieważ najczęściej zobowiązani do wypłacenia należnych środków finansowych uchylają się od wypłaty.

Pomoc kancelarii prawnej w otrzymaniu odszkodowania  

Zgłaszając się po poradę prawną, prawnik zapoznaje się z dostarczonymi dokumentami, zadaje pytania, które pomogą stwierdzić zasadność dochodzenia odszkodowania. Po dokonaniu analizy przedstawionego problemu, może on udzielić odpowiedzi na nurtujące Klienta pytania.

Każda osoba, która czuje się poszkodowana może dochodzić przed Sądem swoich praw. Prawnik w imieniu klienta prowadzi między innymi sprawy z zakresu odszkodowań:

 • od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. za błędne decyzje, uszczerbek na zdrowiu,
 • od sprawców wypadków, za szkody rzeczowe z OC, z autocasco, powypadkowych, z ubezpieczenia na życie, za kradzież samochodu,
 • od Skarbu Państwa np. za niesłuszne skazanie lub zastosowanie tymczasowego aresztu,
 • od banku np. za ujawnienie danych osobowych, za wyłudzony kredyt,
 • od pracodawcy za wypadki przy pracy wynikłe z jego winy lub za mobbing,
 • za błędy medyczne,
 • za wywłaszczenie nieruchomości,
 • za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • za zmarnowany urlop, wakacje czy wycieczkę,
 • za szkodę powstałą w szkole, na uczelni, w przedszkolu, w żłobku.

Usługi kancelarii prawnej w sprawie dochodzenia odszkodowań

Prawnik w kancelarii prawnej Piasecznie w ramach świadczonych usług:

 • opracowuje i sporządza opinie prawne określające należne roszczenia,
 • przedstawia szanse na otrzymanie odszkodowania,
 • przygotowuje odpowiednie pisma procesowe,
 • reprezentuje Klienta w Sądzie,
 • uczestniczy w negocjacjach,
 • zadba o należytą wycenę szkody

Prawnik bierze udział we wszystkich postępowaniach sądowych do czasu ich zakończenia i uzyskania prawomocnego orzeczenia. Adwokat świadczy usługi adwokackie przede wszystkim w miejscowości Piaseczno, lecz również na terenie Warszawy i okolic.