Niewiele osób potrafi rozróżnić takie pojęcia jak odszkodowanie i zadośćuczynienie, dlatego w przypadku doznania szkody (krzywdy) lepiej zwrócić się do kancelarii adwokackiej o poradę prawną. W siedzibie kancelarii adwokackiej (Piaseczno) można uzyskać fachowe doradztwo prawne.

Jak zdefiniować odszkodowanie i zadośćuczynienie?

  • Odszkodowanie stanowi ekwiwalent pieniężny równy wartości poniesionej szkody majątkowej lub szkody na osobie.
  • Zadośćuczynienie natomiast jest wynagrodzeniem za krzywdy w postaci pieniężnej i dotyczy szkody niemajątkowej.

Zgłaszając się do kancelarii adwokackiej w Piasecznie, prawnik może dochodzić zarówno odszkodowania i zadośćuczynienia w tej samej sprawie. Tytułem przykłady, gdy ktoś ulegnie wypadkowi np. w skutek potrącenia przez samochód, adwokat wystąpi o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę oraz o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, które mają postać cierpień fizycznych i psychicznych. Naprawienie krzywdy może polegać na przyznaniu pokrzywdzonemu odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Usługi z zakresu zadośćuczynienia świadczone przez prawnika w Piasecznie

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw o dochodzenie zadośćuczynienia w imieniu swojego Klienta. Prawnik specjalizuje się w prawie cywilnym i udziela wsparcia od momentu udzielenia porady prawnej aż do wypłacenia Klientowi zadośćuczynienia.

Korzystając z usług prawnika można ubiegać się o: zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny, który zmarł np. z powodu odniesionych obrażeń w wypadku samochodowym lub w wyniku wypadku podczas wykonywania pracy. Krzywda może być spowodowana śmiercią osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym lub na skutek popełnienia przestępstwa. Osoby poszkodowane oprócz zadośćuczynienia i odszkodowania, mogą starać się i wypłacanie renty z powodu uszczerbku na zdrowiu.

Zadośćuczynienie jest rodzajem roszczenia za doznane krzywdy a dokładniej za szkody moralne. Podczas porady prawnej każdy Klient otrzyma informację, że o zadośćuczynienie mogą wystąpić także najbliżsi członkowie rodziny zmarłego wskutek np. wypadku. Zadośćuczynienie jest ustalane przez Sąd, który będzie brał pod uwagę wiele aspektów, prawnik posiada wiedzę, jakie dokumenty będą niezbędne, jak należy argumentować zasadność roszczeń.

Pomoc prawnika w dochodzeniu zadośćuczynienia

Otrzymanie wypłaty zadośćuczynienia wymaga udowodnienia zaistnienia konkretnych okoliczności. Ponadto, zawsze bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie pozwu, który musi zawierać wymagane informacje i być poprawny pod względem formalnym.