Adwokat zajmujący się prawem karnym zapewnia profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawy – w tym reprezentuje podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania (policja, prokuratura). To, jak zakończy się sprawa karna, zależy w dużej mierze od podejrzanego (oskarżonego) i od adwokata, któremu Klient powierzy sprawę. Im osoba podejrzana szybciej skontaktuje się z adwokatem, tym większe jest prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku sprawy.

Obrona doświadczonego adwokata podczas postępowania przygotowawczego jest bardzo ważna, a znaczenie pomocy obrońcy jest nie do przecenienia. Przede wszystkim, kompetentny adwokat od spraw karnych pomoże wyeliminować możliwość obciążenia się złożonymi wyjaśnieniami. Często Klient jest pod presją, ale pomoc doświadczonego adwokata pozwala mu poczuć się pewniej, ponieważ ma on świadomość wsparcia w każdym momencie.

Dlaczego uczestnictwo obrońcy jest tak ważne na etapie postępowania przygotowawczego?

Celem postępowania przygotowawczego jest zebranie dowodów, które pozwolą stwierdzić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego prawem oraz czy wypełnia on znamiona przestępstwa.

Organy ściągania dążą do wykrycia sprawców oraz ich osadzenia w areszcie, naświetlenia zaistniałych okoliczności, a także zgromadzenia dowodów w sprawie. Podejrzany ma prawo być przesłuchiwany w obecności obrońcy. Adwokat zgłoszony przez podejrzanego lub jego rodzinę do reprezentowania przed organami ścigania może swoim działaniem wpłynąć na dalsze losy postępowania.

Obrońca ma uprawnienia do osobistego uczestnictwa w przesłuchaniach świadków, biegłych – może w ich trakcie zadawać pytania oraz pomagać swojemu Klientowi. Jego rola ściśle wiąże się z nadzorowaniem czynności prowadzonych przez organy ścigania. Decydując się na usługi adwokata Piaseczno, Klient zapewni sobie obronę na każdym etapie sprawy, począwszy od reprezentowania Klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i ochrony jego interesów.

Reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania

Już na etapie postępowania przygotowawczego adwokat z kancelarii w Piasecznie reprezentuje swojego Klienta przed organami ścigania. Zapewnia całkowitą opiekę prawną, występuje w imieniu Klienta pomagając na każdym kolejnym etapie prowadzonego śledztwa. Adwokat pełniący rolę obrońcy pilnuje terminów składania stosownych pism, dokumentów, które są konieczne do prawidłowego reprezentowania Klienta. Pamiętać należy, że przekroczenie terminu na dokonanie niektórych czynności może mieć bardzo poważne, nieodwracalne skutki.

Co ważne, adwokat ma prawo spotkać się ze swoim Klientem w dowolnym momencie, w tym przed pierwszym przesłuchaniem, aby udzielić mu niezbędnych informacji i skonsultować strategię obrony. To przyczynia się do rozwoju prawidłowej i terminowej ochrony w sprawie karnej. Adwokat bierze udział we wszystkich czynnościach w sprawie karnej od czasu zawarcia umowy o świadczenie usług adwokackiej z obrońcą.