Jedną z gałęzi prawa, którą zajmuje się kancelaria prawna w Piasecznie jest prawo karne. Pomoc prawna jest skierowana nie tylko do osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, ale również do osób pokrzywdzonych. Reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem należy do usług świadczonych przez kancelarię.

Kto według prawa jest pokrzywdzony przestępstwem?

Prawo karne precyzuje termin pokrzywdzonego przestępstwem jako osobę prawną lub fizyczną, instytucję państwową lub społeczną, której dobro według prawa naruszono lub istnieje groźba popełnienia przestępstwa. Warunkiem otrzymania statusu osoby pokrzywdzonej jest zaistnienie określonych faktycznych i prawnych okoliczności związanych z naruszeniem lub zagrożeniem dobra prawnego konkretnej osoby będące skutkiem przestępstwa. Ustalenie, kto w danej sytuacji jest pokrzywdzonym, następuje w oparciu o opis czynu i jego kwalifikację prawną.

Adwokat z kancelarii prawnej w Piasecznie reprezentuje pokrzywdzonych przestępstwem

  • Kancelaria oferuje swoim Klientom reprezentowanie ich interesów jako osób pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie postępowania sądowego:
  • Doradztwo prawne dla osób pokrzywdzonym przestępstwem,
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego,
  • Umorzenie postępowania, jeżeli zostaną stwierdzone stosowane okoliczności,
  • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przestępstwem podczas rozprawy sądowej,
  • Przygotowanie i przedłożenie w Sądzie prywatnych aktów oskarżenia,
  • Przygotowanie pism procesowych jak apelacja i zażalenie,
  • Dochodzenie zasądzonych przez Sąd należności,
  • Składanie wniosków do Sądu o wykonanie zasądzonej kary,
  • Sporządzanie wniosków o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia.