Prawnik w sprawach cywilnych w kancelarii prawnej doradza w kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Zakres usług z dziedziny prawa cywilnego świadczonych w kancelarii prawnej w Piasecznie

Głównym rodzajem spraw cywilnych prowadzonych przez kancelarię w Piasecznie są szeroko rozumiane sprawy rodzinne, tj. rozwód, separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, miejsce pobytu dziecka oraz sprawy dziecka.

Ponadto, kancelaria prawna w ramach prowadzonej praktyki cywilnej zajmuje się:

 • prawem spadkowym (między innymi dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku, obalenie testamentu),
 • prawem zobowiązań (między innymi sprzedaż, najem, prawa konsumenta, odszkodowania, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, pożyczka, darowizna, odwołanie darowizny),
 • prawem rzeczowym (między innymi ochrona własności, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia).

Nawet w najtrudniejszych sytuacjach doświadczony prawnik jest w stanie znaleźć rozwiązanie lub przynajmniej złagodzić konsekwencje popełnionych już błędów.

Odwiedzając kancelarię Piaseczno, prawnik pomoże:

 • przygotować wszystkie niezbędne dokumenty procesowe do rozprawy,
 • odwołać się od decyzji Sądu do Sądu wyższej instancji,
 • sporządzić umowę, testament lub inny dokument,
 • sporządzić umowę sprzedaży, pożyczki, umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenia, umowę najmu, umowę dzierżawy,
 • dochodzić roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • negocjować ze stroną przeciwną w sprawie osiągnięcie porozumienia,
 • w zniesieniu współwłasności i podziale majątku wspólnego,
 • chronić praw Klienta w sporze z pracodawcą, szpitalem lub instytucją medyczną, a także firmą ubezpieczeniową.

Kancelaria prawna w Piasecznie zapewni kompleksową analizę sytuacji i przedstawi Klientowi najlepsze sposoby rozwiązania sprawy cywilnej.