Kancelaria adwokacka w zakresie swoich usług oferuje doradztwo związane z szeroko rozumianą ochroną majątku osób fizycznych. Pragnąc zabezpieczyć swoje mienie warto zwrócić się o poradę do adwokata w Piasecznie. Pomoc prawna wiąże się z prowadzeniem negocjacji, reprezentowaniem przed Sądem, doradztwem w sprawach zawodowych i osobistych.

Podczas porady prawnej w kancelarii adwokackiej w Piasecznie Klient zostanie poinformowany o sposobach ochrony majątku. Adwokat przedstawi rozwiązanie w danym przypadku będzie najodpowiedniejsze i zapewni pełną ochronę posiadanego majątku.

Na usługi mające na celu ochronę majątku składają się różne działania, a między innymi: 

  • doradztwo związane z majątkowymi sprawami małżeńskimi, konkubenckimi, a także między rodzicem a dzieckiem,
    konsultacje z adwokatem przed przystąpieniem do podpisywania umów,
  • udział adwokata w negocjacjach odnośnie zagadnień zawartych w umowach,
  • opracowanie i przygotowanie umów,
  • recenzowanie i ocenianie poprawności umów pod kątem ewentualnego ryzyka wiążącego się z podpisaniem przez Klienta umowy,
  • doradzanie w zakresie celowości wytaczania powództw przeciwegekucyjnych, których zadaniem jest obrona majątku dłużnika przed prowadzoną przeciwko niemu egzekucją, która narusza jego prawa,
  • doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia roszczeń.

Jednym ze sposobów ochrony majątku jest sporządzenie testamentu, który pozwoli przekazać swoje mienie w odpowiednie ręce. Takie zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci stwarza możliwość rozporządzenia swoim majątkiem według własnej woli. Istotnym jest, żeby sporządzony testament był ważny. Adwokat wskaże rozwiązanie, które pozwoli w pełni zrealizować wolę spadkodawcy poprzez wyeliminowanie kwestii zachowku, która niejednokrotnie jest bardzo problematyczna dla spadkobierców.

Rozporządzenie często życiowym dorobkiem może nastąpić także między innymi w akcie darowizny oraz na mocy umowy dożywocia. Każda sprawa jest inna, wobec czego najlepsze dla danej osoby rozwiązanie jest opracowywane przez adwokata indywidualnie. Siedzibą adwokata zajmującego się sprawami majątkowymi jest Piaseczno, lecz gdy stan zdrowia Klienta uniemożliwia mu osobistą wizytę w kancelarii adwokackiej, możliwe jest ustalenie miejsca spotkania w innym, dogodnym dla Klienta miejscu.