Na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, adwokat może zapewnić obronę Klientowi, który jest podejrzany lub oskarżony. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, adwokat przygotowuje stosowną linię obrony.

Przepisy prawa karnego gwarantują każdej osobie prawo do obrony i skorzystania z pomocy adwokata. Decydując się na pomoc adwokata z kancelarii w Piasecznie można mieć pewność, że będzie on działał zgodnie z zasadami sztuki adwokackiej i na korzyść swojego Klienta. Adwokat ma prawo brać udział w każdej czynności procesowej, w której uczestniczy jego Klient, jest obecny podczas przesłuchania, towarzyszy Klientowi podczas takich czynności jak oględziny i okazania.

Adwokat reprezentuje Klienta podczas każdej rozprawy w Sądzie. Bierze on czynny udział podczas całego postępowania, składa wnioski dowodowe, które mają na celu uzyskanie dla Klienta wyroku uniewinniającego. Obrońca czuwa nad biegiem procesu, tytułem przykładu reagując na pytania, które nie mają związku ze sprawą, a mogą zaszkodzić Klientów. Ponadto adwokat prowadząc obronę w postępowaniu sądowym może zadawać pytania Klientowi, które prowadzą do wyjaśnienia sprawy na jego korzyść, udowadniając jego niewinność. Obrońca przesłuchuje świadków, składa w imieniu swojego Klienta zażalenia od postanowień prokuratora lub Sądu. Obrońca z kancelarii adwokackiej w Piasecznie za główny cel swoich działań stawia sobie udowodnienie przed Sądem, że Klient nie popełnił zarzucanego mu czynu. Jeżeli jednak popełnienie przestępstwa zostało udowodnione, adwokat z Piaseczna stara się o uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku.

Jeśli Klient nie będzie akceptować wyroku Sądu I Instancji, możliwe jest przygotowanie apelacji. Adwokat Justyna Tokarska pełniąc rolę obrońcy reprezentuje Klientów również przed Sądami wyższych instancji.

Osoba oskarżona nie ma obowiązku udowadniania swojej niewinności – to organy ścigania mają za zadanie zgromadzić dowody, które ewentualną winę potwierdzą. Adwokat z Piaseczna już na początku kontaktów z oskarżonym lub podejrzanym w sprawie przekaże taką informację, a także poinformuje o jego prawach. Przede wszystkim prawnik z Piaseczna poinformuje Klienta o przysługującym mu prawie do składania wyjaśnień.